Informatie: In en overschrijven

Digitaal overschrijven is vanaf december 2016 ingevoerd in het gehele amateurvoetbal, dus zowel veld- als zaalvoetbal. Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich aan te melden bij de nieuwe vereniging. Met behulp van de ledenadministrateur wordt de overschrijving dan in gang gezet.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het digitaal overschrijven wordt gedaan door de ledenadministrateur. De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, gaat naar deze vereniging toe om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.

  • Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht die tegelijk dient als tijdelijke spelerspas.
  • Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.

Blokkade?

  • Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Op dit moment (tot het begin van de overschrijvingsperiode) is in principe alleen overschrijving mogelijk binnen de categorie-B. De betreffende speler moet dan hebben voldaan aan de financiële verplichtingen en worden afgemeld bij de oude vereniging. Deze overschrijving wordt dan direct goedgekeurd.
  • Als de oude vereniging niet akkoord is, omdat het lid bijvoorbeeld (nog) niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, dan kan de vereniging dat via een blokkade in het systeem vastleggen. Als het lid alsnog aan de verplichtingen heeft voldaan, kan de blokkade worden verwijderd en volgt goedkeuring van de overschrijving.
  • Een blokkade kan ook verband houden met het niveau van de speler (categorie-A).

Overschrijvingsdata
Vanaf heden elke maandagavond en donderdag avond tot en met 15 juni tot circa 21:30 uur.

Uiterlijk 15 juni 23:59 uur zijn alle overschrijvingen aangevraagd

De speler heeft zowel in de categorie A als in de categorie B hebt gespeeldvan categorie A naar categorie Avan categorie B naar categorie Avan categorie B naar categorie B

Overschrijven; hoe werkt het?

Deze stappen zijn voor een overschrijving verplicht:

  • Speler meldt zich met zijn/haar KNVB relatiecode
  • Speler vult een aanmeld-/inschrijfformulier Sportvereniging de Meteoor in en levert deze getekend in bij de nieuwe vereniging en voorzien van KNVB relatiecode.

 

Perenpad 3 - 5
1033 TB Amsterdam
020-6315375