• Buunck.png
 • Crunch.png
 • DC_computers.png
 • Deli.png
 • Eetcafe_bij_Jan.jpg
 • ING_Banner.gif
 • Mahr.png
 • oris.png
 • Plus_vreeswijk.png
 • Rijschool_Joey.jpg
 • Slagerij_aarse.png
 • Smits_Installaties.png
 • Steevens.png
 • Van_Zwieten.png
 • VKG-logo.JPG

Programma & uitslagen

Jeugd

Voetballen is leuk en gezond. Is het wat voor jou?

Je kunt je elke maandagavond inschrijven vanaf 19.00 uur. Wil je eerst een keer meetrainen?

Dat kan natuurlijk ook. De jeugdtrainers van sv de Meteoor laten je graag meedoen om te zien of je het leuk vind. Dit kost niets en kun je twee keer doen.

Stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie of om af te spreken wanneer je mee kunt trainen.

Senioren

Voetballen bij sv de Meteoor? Dat kan.

Schrijf je in op maandagavond bij een van de bestuursleden.

Ben je ergens anders lid? Dan moet je eerst een overschrijvingsformulier invullen.

Voor vragen en informatie staat het bestuur elke maandagavond om 19.00 uur voor je klaar in de kantine van sv de Meteoor.
Informatie inschrijving S.V. De Meteoor

 

Reglement aangaande lidmaatschap en contributie

 

 • bij ondertekening dienen 2 pasfoto’s te worden ingeleverd t.g.v. K.N.V.B. spelerspas (vanaf 12 jaar)
 • leden tot en met 16 jaar zijn € 7,50; leden vanaf 16 jaar zijn € 15,00 inschrijfgeld verschuldigd
 • de contributie kan alleen via automatische incasso worden voldaan, zelf overmaken is niet mogelijk. S.V. de Meteoor gaat zeer zorgvuldig met de machtiging om. Zodra het lidmaatschap wordt opgezegd wordt ook de machtiging ingetrokken. Ook als je zelf de machtiging vergeet in te trekken
 • contributie wordt aangegaan telkenmale voor een periode van een volledig seizoen
 • bij tussentijds opzeggen is men contributieplichtig  tot aan het einde van het lopend seizoen, tenzij het bestuur van de sportvereniging anders beslist
 • het bondsgeld van de diverse bonden is verrekend in de contributie
 • bij een eventuele ernstige blessure en/of medicatie is het niet vanzelfsprekend dat de contributie zal worden stopgezet, dit kan alleen maar geschieden na overleg met het bestuur van de sportvereniging
 • voor al het overige beslist het bestuur van de sportvereniging
 • leden zijn verplicht wijzigingen van hun adresgegevens te melden aan de ledenadministratie. Eventuele kosten die door de vereniging moeten worden gemaakt om veranderde gegevens te achterhalen, kunnen op de leden worden verhaald.

de sportvereniging kan de door de K.N.V.B. en K.N.B.S.B. opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid/leden

Regels aangaande opzeggen en bedanken

 

 • wanneer u het lidmaatschap wilt opzeggen dient u dat schriftelijk of via e-mail te doen en elke andere vorm van opzeggen, dus mondeling etc. of via via, is beslist niet geldig en zullen daarom ook niet gehonoreerd worden als zijnde officiële bedanken
 • indien uw bedankbrief of e-mail is ontvangen, zal per omgaande een bevestiging aan u worden gezonden met daarop vermeld de eventueel nog openstaande contributie, let wel deze bevestiging is het enige en officiële bewijs van opzegging welke door de sportvereniging verstrekt wordt
 • elke donderdagavond, indien niet verhinderd, is het mogelijk om de bedankbrief persoonlijk af te geven aan de ledenadministrateur in de bestuurskamer, alwaar u tevens uw bevestiging ontvangt (van ca. 20.00 tot 21.30 uur)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Regels aangaande betalingen

 

 • aan het begin van elke maand/kwartaal/jaar wordt de contributie middels automatische incasso van uw rekening afgeschreven
 • mocht er onverhoopt toch een contributieschuld ontstaan, dan is het mogelijk, na overleg met het bestuur, een betalingregeling te treffen

 

Privacyreglement

De gegevens zoals opgenomen op dit inschrijfformulier worden opgenomen in de ledenadministratie van S.V. de Meteoor in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten, zoals contributie-inning, informatieverstrekking aan leden, kaderwerving, enz.

Uitsluitend de adresgegevens kunnen aan derden buiten de vereniging worden verstrekt in verband met reclame-, marketing- en onderzoeksdoeleinden.

Daarenboven is S.V. de Meteoor uit hoofde van het lidmaatschap van de vereniging van de KNVB en KNBSB verplicht de op dit inschrijfformulieropgenomen gegevens door te geven aan de KNVB en/of KNBSB, omdat het nieuwe lid automatisch tevens lid van de KNVB en/of KNBSB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in deledenadministratie van de KNVB en/of KNBSB. De KNVB en/of KNBSB kan de adresgegevens aan derden verstrekken inverband met reclame-, marketing- en onderzoeksdoeleinden.

Door ondertekening van dit inschrijfformulier gaan het nieuwe lid en/of zijn ouders akkoord met de verstrekking van gegevens door S.V. de Meteoor aan KNVB en/of KNBSB en eventueel aan overige derden en met mogelijke doorlevering door de KNVB en/of KNBSB zoals boven omschreven.

Contributiestelsel S.V. de Meteoor

Het contributiestelsel van S.V. de Meteoor kent contributie differentiatie naar soorten actieve leden (gerekend vanaf 2007):

Geboren voor 01-07-1988  Senioren voetbal en HOSO

Geboren tussen 01-07-1988 en 30-06-1990 Junioren voetbal en HOSO *

Geboren tussen 01-07-1990 en 30-06-1992 Junioren voetbal en HOSO *

Geboren tussen 01-07-1992 en 30-06-1994 Junioren voetbal en HOSO *

Geboren tussen 01-07-1994 en 30-06-1996 Junioren voetbal en HOSO *

Geboren tussen 01-07-1996 en 30-06-1998 Junioren voetbal en HOSO *

Geboren na 01-07-1998 Junioren voetbal en HOSO *

*) Elk jaar wordt per 1 juli de leeftijdsgrens opgetrokken met telkens 1 jaar!

Over Automatische Incasso

Door het inschrijfformulier in te vullen en getekend op te sturen (of aan iemand van het bestuur te geven), verleen je S.V. de Meteoor toestemming om het contributiebedrag en eventueel inschrijfgeld van je bank- of girorekening af te laten schrijven. Je moet aangeven op het formulier of je per maand/kwartaal/jaar  wilt betalen.  Let wel: ondertekening incasso is tevens handtekening voor lidmaatschap

Betalingen worden gecontroleerd door de ledenadministrateur en foutieve boekingen worden direct teruggeboekt. Daarnaast kun je binnen dertig dagen de bank opdragen het bedrag terug te boeken zonder opgaaf van reden. Kortom, je blijft baas over je eigen geld. Het is een doorlopende machtiging. Elk seizoen dat je lid bent schrijven we de contributie af. Bij het beëindigen van je lidmaatschap, na opzegging, wordt de automatische incasso automatisch, door de ledenadministrateur,  beëindigd.

Wat betekent dit?


U, het nieuwe lid, gaat SV de Meteoor machtigen via het ondertekende van het inschrijfformulier, met een doorlopende incasso om van uw rekening af te schrijven, betreffende boetes KNVB  -  bondsgelden KNVB – iInschrijf gelden. Dat gebeurd  voortaan met het nieuwe Europees incasso (met IBAN). Dat vervangt het Nederlandse incasso. Voor bestaande leden, die al een incassomachtiging, hebben afgegeven,  veranderd niet. U hoeft niets te doen.

Automatische incasso afschrijvingsdata:

Maand  -  Kwartaal  - Jaar

Altijd zo omstreeks de eerste van elke maand beginnende in juli en eindigend begin juni (deze wordt eind mei geïnd,  i.v.m. de overschrijvingen.

 

Nieuwste fotoalbum
18 februari 2018 sv, de Meer JO 15- 2- Meteoor JO 15- 2
Steun Only Friends!

Bestellen van kleding S.V. de Meteoor

Je kan kleding bestellen door te bellen met:
Telefoon: 020- 683 3937

Adresgegevens:
Jan Pieter Heijestraat 182
1054MN Amsterdam

sales@accentsport.com

Perenpad 3 - 5
1033 TB Amsterdam
020-6315375