Nieuwsbericht ontwikkelingen Bestuur

Laatst hebben we gemeld in een apart email aan de leden van de vereniging, dat onze voorzitter om persoonlijke redenen heeft moeten stoppen. Door gesprekken met diverse oud bestuurders, waarin bepaalde knelpunten werden opgelost, zijn we erin geslaagd om tot aan de eerstvolgende 'Algemene Leden Vergadering' te komen tot een 7-koppig bestuur, die voorlopig de sportvereniging zal aansturen.

Tot aan de ALV zal het bestuur bestaan uit:

  • Barry Dikkescheij - Interim Voorzitter
  • Herman Brandenburgh - Penningmeester/ledenadministratie
  • Dennis de Haan - Kantine zaken
  • Brenda van den Berg - Afgevaardigde jeugd en wedstrijdsecretariaat jeugd
  • Johan Broeren - Interim Algemeen Bestuurslid
  • Bas Folla - Algemeen Bestuurslid
  • Selectie zaken zondag - Interim Michel van Zwieten

 

Wanneer de ALV zal worden uitgeschreven hangt af van de huidige penibele situatie omtrent het Corona virus. Het bestuur zal de mogelijkheden onderzoeken of de ledenvergadering niet op een andere wijze gedaan kan worden, denk aan bijvoorbeeld ZOOM of iets anders.
Zodra wij hier wat meer van weten, zullen we dit aan u voorleggen.

In de komende weken zullen we u de voortgang laten weten van eventuele uitbreidingen van dit Algemeen Bestuur.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Sportvereniging de Meteoor
BB CY 58 O

Toolkit Jeugdfonds Sport Amsterdam


Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les.

Lees meer: https://jeugdfondssportencultuur.nl/